image427

Foundation for the Advancement of Haitian Women 

Fondasyon pou Avansman Fanm Ayisyen (FAFA)